top of page
סדנאות

הסדנאות של Nice2Meet
הסדנאות שלנו יאפשרו לכם להתנסות, להכיר ולחוות תרבות אחרת,
ביחד עם המארחים והמארחות שלנו.
זוהי דרך נפלאה להיות בעשייה חווייתית, מעשירה ובעלת ערך מוסף.

הסדנאות זמינות לקבוצות, בהזמנה מראש לפי כמות המשתתפים המצויינת למטה.

סדנאות
bottom of page