top of page

הסדנאות של Nice2Meet
הסדנאות שלנו יאפשרו לכם להתנסות, להכיר ולחוות תרבות אחרת,
ביחד עם המארחים והמארחות שלנו.
זוהי דרך נפלאה להיות בעשייה חווייתית, מעשירה ובעלת ערך מוסף.

הסדנאות זמינות לקבוצות, בהזמנה מראש לפי כמות המשתתפים המצויינת למטה.

bottom of page